FANDOM


Island Troll Tribes

Download tại đây: http://clantwgb.com/download.php?f=Island%20Troll%20Tribes%20v2.87b%20PRO.w3x

Thể mục: 12 người

Người chơi: 4v4v4, 5v5, 3v3v3, 4v4, 2v2v2, 3v3, 2v2, 1v1

Thể loại: Other

Đề: Sunken Ruins

Diện tích: 192 X 192

Diện tích có thể chơi được: 190 X 190

File nặng: 3132.6 KB

Đăng vào ngày: Ngày 23 tháng 1 năm 2012, 17:59

Lời nhắn của tác giả:

by Shade Gabriel / Sifonseal

In a land of countless perils and infinite opportiunities you begin your journey. A world where the Church wars the Northen Pagans, where trade florishes throughout the lands, a world where crafts and trades fill the days and wolves control the night.

Cách chơi: Cái game này có 2 kiểu chơi: 1: là giết nhau, 2: Là phe nhau và khám phá quest mới. Lượm đồ và ép đồ. Đi săn để kiếm thịt và tăng điểm kinh nghiệm. Chuyển hình khi level 6 và chuyển hình dạng mạnh khi level 8

Kham khảo thêm tại:

www.ittvn.wikia.com

www.islandtrolltribes.wikia.com

Mode: Có sẵn trong game.

Giới thiệuEdit

Island Troll Tribes (Trailer 1)
Island Troll Tribes (Trailer 2)


Island Troll Tribes (Trailer 3)
Island Troll Tribes (Trailer 4)Island Troll Tribes (Trailer 5)
Island Troll Tribes (Trailer 6)
Island Troll Tribes (Trailer 8)Island Troll Tribes (Trailer 9)
Island Troll Tribes (Trailer 7)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.