FANDOM


Divide and Fight

Sơ LượcEdit

Download tại đây: http://phutu.7forum.net/t178p50-topic

Thể mục: 10 người

Người chơi: 5v5, 4v4, 3v3, 2v2, 1v1

Thể loại: Hero Defense

Đề: Lordareon Summer

Diện tích: 96 X 96

Diện tích có thể chơi được: 96 X 96

File nặng: 8712.1 KB

Đăng vào ngày: Ngày 13 Tháng 5 năm 2012, 16:33

Lời nhắn của tác giả:

Present by 0T0. Lowji l www.phutu.org l Ngoc Leo

Updated: 11/5/2012 8:00

Modes: -ap-apcl,-aptp, -apmt, -ar, -arcl, -artp, -armt, -ban, -solo, -sh, -swap, -ms, -wtf, -test, -clear

Patch: 1.24e

Cách chơi: Mua 1 con hero trong Tavern rồi "nuôi" con hero đó bởi đánh quái chỗ 4 đường tăng điểm kinh nghiệm và tiền. Giết hero của kẻ thù để được nhiều tiền và nhiều điểm kinh nghiệm. Đòng thơi đó là cách chiến thắng trò chơi.

Giới ThiệuEdit

Divide and Fight (Trailer 1)Divide and Fight (Trailer 2)

Divide and Fight (Trailer 3)Divide and Fight (Trailer 4)Divide and Fight (Trailer 5)
Divide and Fight (Trailer 6)
Divide and Fight (Trailer 7)Divide and Fight (Trailer 8)Divide and Fight iDol Team vs HangXom

Divide and Fight iDol Team vs HangXom


Nhung pro len tieng

Nhung pro len tieng

Trailer Divide & Fight Revenge - by hOly.

Trailer Divide & Fight Revenge - by hOly..hexOr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.