FANDOM


Civilization War

Sơ LượcEdit

Download tại đây: http://www.hiveworkshop.com/forums/maps-564/civilization-wars-v2-13b-81109/?prev=search%3DCivilization%2520war%26d%3Dlist%26r%3D20

Thể mục: 6 người

Người chơi: 3v3, 2v2, 1v1

Thể loại: Khác

Đề: Lordareon Summer

Diện tích: 96 X 96

Diện tích có thể chơi được: 84 X 84

File nặng: 2353.8 KB

Đăng vào ngày: Ngày 6 Tháng 3 năm 2008, 15:17

Lời nhắn của tác giả:

By Dangime

Join the CivWar2 Forums!

http://civwars2 Forums!

Games and chat at clan EAT on US East

Cách chơi: sử dụng thằng dân xây nhà lính hoặc trụ, nhà lính còn có thể nâng cấp để nâng cấp lính mạnh hơn, và đừng quên nâng cấp nhà chính để phát triển các thiết bị văn minh. (như Bomb hạt nhân)

Giới ThiệuEdit

Civilization War (Turtorial 1)
Civilization War (Turtorial 2)
Civilization War (Turtorial 3)


Civilization War (Turtorial 4)
Warcraft 3 TFT Civ Wars

Warcraft 3 TFT Civ Wars
Warcraft 3 TFT Civ Wars 2

Warcraft 3 TFT Civ Wars 2


Warcraft 3 TFT Civ Wars 3

Warcraft 3 TFT Civ Wars 3
Warcraft 3 TFT Civ Wars 4

Warcraft 3 TFT Civ Wars 4Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.